logiciel creation site creation site internet creation site web

PITANJA PUTEM MAIL-a

SATELITSKA MAPA

vage

- servis


- trgovačke

- analitičke

- precizne/zlatarske

- platformske/magacinske

- klanične/glajz

- kranske

- zidne

- kolske/kamionske

- industrijske

- mehaničke

- stočne


- mjerni indikatori


- mjerne doze/ćelije


- tegovi


- priprema za

  verifikovanje/baždarenje


- vagarski program (software)

BIZERBA SC II series

CAS CL5000 series

vagarski program

METTLER LPe MIRA

TEGOVI

INDIKATOR CAS CI

mjerna ćelija

BIZERBA GLPmaxx

mehaničke vage

fiskalne kase

- servis


- fiskalizacija

- zamijena fiskalnog modula

- promijena adrese

- defiskalizcija

impera

professional

hybrid

računari i birooprema

- servis


- desktop računari

- laptop računari

- laserski štampači

- fotokopir aparati 

potrošni materijal

- termo etikete za vage

- termo trake za fiskalne kase

- toner kasete za laserske

  štampače i toneri za

  fotokopir aparate

- kancelarijski materijal

salamoreznice

- servis


- oštrenje noža salamoreznice

- oštrenje mesarskih noževa 

BIZERBA VS

mjerači krvnog pritiska

živin i manometarski


- servis


- priprema za

  verifikovanje/baždarenje 

altera

BL-OMIKRON d.o.o.

Ilije Garašanina bb

78000 Banja Luka

tel./fax.: 051 325 390

matični broj: 01907573

JIB: 4400912200003

PDV: 400912200003mail:servis@blomikron.com

POSLOVNI SARADNICI

MAPA

web design by BL-OMIKRON

inventa

BIZERBA KH II

OHAUS Pioneer

istorija vaganja

priprema

za

verifikovanje

vage

mjesto za vašu reklamu

CAS PR PLUS

OHAUS 3000 series

KERN HTS

zidna vaga

glajz vaga

CAS BFS

CAS RW series